[:ru]Никопольчанам пересчитали субсидии за январь в феврале[:ua]Нікопольцям перерахували субсидії і пільги за січень у лютому[:]

[:ru]Управлением социальной политики в январе проведен перерасчет субсидий и льгот никопольчанам в связи с изменением цен и тарифов на услуги газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в связи с установлением фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей. Об этом Nikopolnews сообщает, ссылаясь на официальный сайт Никопольского городского совета.

При расчете размера льгот и субсидии были учтены новые тарифы, и в феврале граждане получили повышенный размер субсидии/льгот по январь 2021 года.

Однако, 12.02.2021 года газоснабжающей организацией было сообщено об изменении с 01.01.2021 года тарифа на природный газ, поэтому Управлением в феврале проведен массовый перерасчет выплаченных льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года на услугу по газоснабжению. Суммы излишне выплаченных средств за январь будут автоматически отчислены из назначенной субсидии на февраль, выплату которой осуществят в марте.

Тарифы

за декабрь 2020

(грн.)

 

Тарифы по январь учтены при расчете субсидии (грн.)Тариф, который будет изменен с января в феврале

(грн.)

Разница в тарифе

(грн.)

Природный газ8,889,886,99-2,89
Распределение природного газа1,211,404
Водоснабжение8,54412,04
Водоотвода13,4416,65
Электрическая энергия

(для отопления)

0,631,68

Учитывая уменьшение цены на газ с 9,88 грн./м3 до 6,99 грн.м3, размер субсидии за январь значительно уменьшится, соответственно, в марте 2021 года сумма выплаты назначенных субсидии/льгот за февраль будет меньше.

Если по результатам проведенного перерасчета сумма излишне выплаченных средств за январь превысит сумму начисления льгот/жилищной субсидии за февраль, то остаток излишне выплаченных средств будет удержан из начислений за март, а при необходимости – по апрель 2021 года.

Например, заявитель получил в феврале субсидию за январь в сумме 1500,0 грн. После проведенного перерасчета размер субсидии за январь должен быть всего 1300,0 грн., за февраль – 1300,0 грн. Соответственно, в марте сумма выплаченной субсидии составит 1100,0 грн. (1300 грн. за февраль – 200,0 грн. переплаты за январь).

Получателей льгот и субсидии просят с пониманием отнестись к обстоятельствам, которые сложились.

Информацию относительно назначения жилищной субсидии можно получить по телефону (066) 9483106, льгот- (099)5408640.[:ua]Управлінням соціальної політики в січні проведено перерахунок субсидій та пільг нікопольцям у зв’язку із зміною цін і тарифів на послуги газопостачання, водопостачання і водовідведення, а також у зв’язку зі встановленням фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів. Про це Nikopolnews повідомляє, посилаючись на офіційний сайт Нікопольської міської ради.

При розрахунку розміру пільг та субсидії були враховані нові тарифи і в лютому громадяни отримали підвищений розмір субсидії/пільг за січень 2021 року.

Однак, 12.02.2021 року газопостачальною організацією повідомлено про зміну з 01.01.2021 року тарифу на природний газ, тому Управлінням в лютому проведено масовий перерахунок виплачених пільг та житлових субсидій за січень 2021 року на послугу з газопостачання. Суми надміру виплачених коштів за січень будуть автоматично відраховані з призначеної субсидії на лютий, виплату якої здійснено в березні.

Тарифи

за грудень 2020

(грн.)

 

Тарифи за січень враховані при розрахунку субсидії (грн.)Тариф, який буде змінено  з січня у лютому

(грн.)

Різниця  в тарифі

(грн.)

Природній газ8,889,886,99-2,89
Розподіл природного газу1,211,404
Водопостачання8,54412,04
Водовідведення13,4416,65
Електрична енергія

(для опалення)

0,631,68

Враховуючи зменшення ціни на газ з 9,88 грн./м3 до 6,99 грн.м3, розмір субсидії за січень значно зменшиться, відповідно, у березні 2021 року, тому сума виплати призначених субсидії/пільг за лютий буде меншою.

Якщо за результатами проведеного перерахунку сума надміру виплачених коштів за січень перевищить суму нарахування пільг/житлової субсидії за лютий, то залишок надміру виплачених коштів буде утримано з нарахувань за березень, а за потреби – за квітень 2021 року.

Наприклад, заявник отримав в лютому субсидію за січень в сумі 1500,0 грн. Після проведеного перерахунку розмір субсидії за січень повинен бути всього 1300,0 грн., за лютий – 1300,0 грн. Відповідно, в березні сума виплаченої субсидії складе 1100,0 грн. (1300 грн. за лютий – 200,0 грн. переплати за січень).

Отримувачів пільг та субсидії просять з розумінням поставитися до обставин, які склалися.

Інформацію стосовно призначення житлової субсидії можна отримати за телефоном (066) 9483106, пільг- (099)5408640.[:]

To Top