[:ru]В Никополе потратят еще 1,1 млн на ликвидацию подтопления «горбатого» моста[:ua]У Нікополі витратять ще 1,1 млн на ліквідацію підтоплення «горбатого» мосту[:]

[:ru]В Никополе возникла необходимость дополнительных работ по ремонту системы водоотведения и ликвидации подтопления путепровода о вул. Электрометаллургов (так называемого «горбатого» моста). Об этом Nikopolnews сообщает, ссылаясь на сайт государственных закупок Прозоро, где размещен тендер на выполнение соответствующих работ.

Заказчиком работ выступает управление благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства Никопольского городского совета в лице Всеволода Зинченко. Тендер на Прозоро появился сегодня, 19 марта, и сегодня же объявлено о намерении заключить договор с ООО “Б.К.Будсервіс”, которое выполняло аналогичные работы осенью-зимой 2020 года.

Если договор будет заключен, подрядчик получит из городского бюджета Никополя  еще 1 112 784 гривен.

 

В обосновании применения переговорной процедуры (когда не проводится аукцион) по данному тендеру сказано:

Возникла необходимость в поставке дополнительного объема товара у того же самого поставщика, которая осуществляется в течение трех лет после заключения договора о закупке и общая стоимость поставки не превышает 50 процентов цены договора о закупке.

Таким образом предоставление аналогичных услуг можно осуществить путем проведения переговорной процедуры на стоимость – 1 112 784,00 грн. (один миллион сто двенадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре грн. 00 коп.), с НДС., что не превышает 50% от предварительного договора №704/20 от 20.07.2020 года на сумму 3 917 538.00 грн с НДС, согласно Закона Украины «О публичных закупок» и руководствуясь требованиями пункта 5 части 2, статьи 40.

Напомним, ранее мы сообщали, что на проект капитального ремонта путепровода по Электрометаллургов в Никополе в этом году потратят 7 миллионов гривен.

 [:ua]У Нікополі виникла необхідність додаткових робіт з ремонту системи водовідведення та ліквідації підтоплення шляхопроводу по вул. Електрометалургів (так званого, «горбатого» мосту). Про це Nikopolnews повідомляє, посилаючись на сайт державних закупівель Прозоро, де розміщено тендер на виконання відповідних робіт.

Замовником робіт виступає управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради в особі Всеволода Зінченко. Тендер на Прозоро з’явився сьогодні, 19 березня, і сьогодні ж оголошено про намір укласти договір з ТОВ “Б.К.Будсервіс”, яке виконувало аналогічні роботи восени 2020 року.

Якщо договір буде укладено, підрядник отримає з міського бюджету Нікополя 1 112 784 гривень.

 

В обґрунтуванні застосування переговорної процедури (коли не проводиться аукціон) щодо даного тендера сказано:

Виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю.

Таким чином надання аналогічних послуг можна здійснити шляхом проведення переговорної процедури на вартість – 1 112 784,00 грн. (один мільйон сто дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.), з ПДВ.., що не перевищує 50% від попереднього договору №704/20 від 20.07.2020 року на суму 3`917`538.00 грн з ПДВ, згідно Закону України «Про публічні закупівлі» та керуючись вимогами пункту 5, частини 2, статті 40.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на проект капітального ремонту даного шляхопроводу у Нікополі в цьому році витратять 7 мільйонів гривень.[:]

To Top