2214
2214

[:ru]Марганец отправляет школы на дистанционное обучение[:ua]Марганець переводить школи на дистанційне навчання[:]

32adb6faaad08c74652c2e5cd273fd0b8d5df428

[:ru]С 5 апреля в учреждениях образования Марганца учащиеся 1-11 классов переходят на дистанционное обучение, сообщает Nikopolnews, ссылаясь на официальный сайт Марганецкого городского совета.

Отмечается, что воспитанники детских садов продолжат посещать дошкольные учебные заведения.

Для уменьшения рисков передачи Covid-19 соответствующее решение приняла 1 апреля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя городского головы Андрея Качка.

002

Во время заседания начальник управления образования Ирина Кулиш сообщила, что по состоянию на 01.04.2021 года повысился уровень заболеваемости учащихся школ города. За учебную неделю с 22 по 26 марта текущего года наблюдалось значительное увеличение заболеваемости учащихся 1-11 классов ОРВИ (по результатам установление диагноза семейными врачами) – 503 ученика.

Определенное количество родителей не обращались к врачам. Однако в письменной форме сообщали классным руководителям об отсутствии детей по причинам острых респираторных заболеваний и самоизоляции в связи с заболеваемостью COVID-19 родителей учеников. Поэтому, общее количество детей, которые не посещали образовательные учреждения, 869.

Больше всего болели ОРВИ и ОРЗ, отсутствовали в связи с заболеваемостью COVID-19 родителей, ученики Добронадеевского НПК, НПК «Лицей-СОШ №10», СОШ № 9, МСШ № 2, Марганецкой гуманитарной гимназии им. Т. Шевченко.

003

С целью уменьшения количества заболеваемости среди учащихся учебных заведений и создания безопасных условий образовательного процесса, по результатам докладов и обсуждения, комиссия решила: на основании ежедневного мониторинга и доклада руководителя управления образования предоставить разрешение на перевод учащихся 1-11 классов учреждений общего среднего образования города на дистанционную форму обучения (с использованием информационно-коммуникационных технологий).[:ua]З 5 квітня у закладах освіти Марганця учні 1–11 класів переходять на дистанційне навчання, повідомляє Nikopolnews, посилаючись на офіційний сайт Марганецької міської ради.

Зазначається, що вихованці дитячих садочків продовжать відвідувати дошкільні навчальні заклади.

Задля зменшення ризиків передачі Covid-19 відповідне рішення ухвалила 1 квітня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника міського голови Андрія Качка.

002

Під час засідання начальник управління освіти Ірина Куліш повідомила, що  станом на 01.04.2021 року підвищився рівень захворюваності учнів шкіл міста. За навчальний тиждень з 22 по 26 березня поточного року спостерігалось значне збільшення захворюваності учнів 1-11 класів на ГРВІ (за результатами встановлення діагнозу сімейними лікарями) – 503 учні.

Певна кількість батьків не звертались до лікарів. Однак в письмовій формі повідомляли класних керівників про відсутність дітей з причин гострих респіраторних  захворювань та самоізоляції у зв’язку із захворюваністю на COVID-19 батьків учнів. Тому, загальна кількість дітей, які не відвідували освітні заклади, – 869.

Найбільше хворіли на ГРВІ та ГРЗ, були відсутні у зв’язку з захворюваністю на COVID-19 батьків, учні   Добронадіївського НВК, НВК «Ліцей-СЗШ №10», СЗОШ № 9, МСШ № 2, Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка.

003

З  метою зменшення кількості захворюваності серед учнів навчальних закладів та створення безпечних умов освітнього процесу, за результатами доповідей та обговорення, комісія вирішила: на підставі щоденного моніторингу та доповіді керівника  управління освіти надати дозвіл на  переведення учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста на дистанційну форму навчання (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій).[:]

To Top