[:ru]На НЗФ на 20% повысилась зарплата[:ua]На НЗФ на 20% підвищилась зарплата[:]

87 2

[:ru]На Никопольском заводе ферросплавов на 20% повысилась заработная плата. Об этом Nikopolnews сообщает, ссылаясь на слова депутата Никопольского горсовета Валерия Киселева, прозвучавшие вчера на сессии. Также об этом пишет корпоративное издание «Электрометаллург».

Фонд оплаты труда Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) в марте вырос на 20% по сравнению с февралем 2021 года – до 126,5 млн грн. Зарплата сотрудников предприятия, соответственно, в этом месяце вырастет от 17,5% до 26,5% и в среднем составит 18 тыс. грн.

Так, всем сотрудникам предприятия предусмотрено базовое повышение зарплаты на 17,5% (за исключением генерального директора и его заместителей – их зарплаты повысятся на 15%). Зарплата же наиболее востребованных категорий будет повышена дифференцировано, за счет начисления специальных баллов – на 20%, 23,5% и 26,5%.

«Для разных профессий разработаны отдельные расчеты, которые проведены с учетом полной загрузки завода – 60 тыс. товарных тонн продукции при режиме полной занятости сотрудников. Так как мы работаем сейчас. Ставлю задачу перед отделом научной организации труда до копеечки использовать увеличенный фонд оплаты труда», – подчеркнул Куницин.

Соответственно, вырастут и отчисления в бюджет Никополя. Депутат Валерий Киселев говорил о том, что они составят 2 миллиона гривен ежемесячно.

3 43

Валерий Киселев на сессии горсовета рассказывает о повышении зарплаты и увеличении налоговых отчислений в бюджет

В издании «Электрометаллург» отмечается, что в феврале уровень средней заработной платы на НЗФ повысился на 11% по сравнению с январем – до 14 498 гривен.

Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим в Украине производителем силико- и ферромарганца. Предприятие производит ферросплавы из импортного и украинского сырья

По итогам 2020 года завод сократил производство продукции на 29,1% по сравнению с 2019 годом – до 513,3 тыс. т. Выпуск силикомарганца за год сократился на 28,8%, а ферромарганца – на 31,5%.[:ua]На Нікопольському заводі феросплавів на 20% зросла заробітна плата. Про це Nikopolnews повідомляє, посилаючись на слова депутата Нікопольської міськради Валерія Кисельова, що прозвучали вчора на сесії. Також про це пише корпоративне видання «Електрометалург».

Фонд оплати праці Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) у березні зріс на 20% порівняно з лютим 2021 року – до 126,5 млн грн. Зарплата працівників підприємства, відповідно, в цьому місяці зросте від 17,5% до 26,5% і в середньому становитиме 18 тис. грн.

Так, всім співробітникам підприємства передбачено базове підвищення зарплати на 17,5% (за винятком генерального директора та його заступників – їх зарплати підвищаться на 15%). Зарплата ж найбільш затребуваних категорій буде підвищена диференційовано, за рахунок нарахування спеціальних балів – на 20%, 23,5% та 26,5%.

«Для різних професій розроблені окремі розрахунки, які проведені з урахуванням повного завантаження заводу – 60 тис. товарних тонн продукції при режимі повної зайнятості працівників. Так як ми працюємо зараз. Ставлю завдання перед відділом наукової організації праці до копієчки використовувати збільшений фонд оплати праці», – підкреслив Куніцин.

Відповідно, зростуть і відрахування в бюджет Нікополя. Депутат Валерій Кисельов заявив, що вони складуть 2 мільйони гривень щомісяця.

3 43

Валерій Кисельов на сесії міськради розповідає про підвищення зарплати і збільшення податкових відрахувань у бюджет

У виданні «Електрометалург» зазначається, що в лютому рівень середньої заробітної плати на НЗФ підвищився на 11% порівняно з січнем – до 14 498 гривень.

Нікопольський завод феросплавів є найбільшим в Україні виробником силіко – і феромарганцю. Підприємство виробляє феросплави з імпортної та української сировини

За підсумками 2020 року завод скоротив виробництво продукції на 29,1% в порівнянні з 2019 роком – до 513,3 тис. т. Випуск силікомарганцю за рік скоротився на 28,8%, а феромарганцю – на 31,5%.[:]

To Top