2491
2491

[:ru]Перевозчики Никополя требуют пересмотреть тариф и угрожают остановкой автобусов[:ua]Перевізники Нікополя вимагають переглянути тариф і погрожують зупинкою автобусів[:]

5

[:ru]Никопольские перевозчики вновь грозят остановить автобусы, если не будут выполнены их требования, передает Nikopolnews, ссылаясь на ассоциацию автомобильных перевозчиков, где обнародована соответствующая информация.

Уважаемый Александр Иванович! Просим немедленно пересмотреть уровень тарифов на городские пассажирские перевозки в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации Услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности Перевозчика, – отмечается в сообщении.

Также перечислены аргументы для пересмотра тарифа:

  • Введение в Украине ограничений в режиме чрезвычайной ситуации и соответственно карантина из-за COVID-19 существенно снизили пассажиропоток.
  • повышение уровня минимальной заработной платы наемных работников (и связанного с этим налоговой нагрузки), относительно 2018 года.
  • Рост цен на электроэнергию, смазочные материалы, ремонт и техническое обслуживание, запасные части.

В случае если не будет решен вопрос приведения тарифов к экономически обоснованному уровню в кратчайшее время, информируем о возможной остановке 50 процентов автобусов курсирующих по городу, – предупреждают перевозчики.

Отметим, что свое предупреждение они размещают в городских пабликах. И здесь возникает вопрос: почему не обращаются к городскому голове с расчетами и предложениями напрямую, а пользуются Фейсбуком?

Напомним, подобным образом перевозчики действовали в марте, когда отказывались возить школьников за 2 гривны. После их объявлений в Фейсбуке об отмене льгот Александр Саюк записал видео, в котором пообещал решить проблему, а именно: организовать школьникам бесплатный проезд, компенсировав перевозчикам затраты на это из бюджета.

Также напомним, что перевозчики грозились остановить транспорт в апреле, когда были недовольны проверками выполнения карантинных требований полицией.[:ua]Нікопольські перевізники знову погрожують зупинити автобуси, якщо не будуть виконані їх вимоги, передає Nikopolnews, посилаючись на асоціацію автомобільних перевізників, де оприлюднено відповідну інформацію.

Шановний Олександре Івановичу! Просимо негайно переглянути рівень тарифів на міські пасажирські перевезення  у  зв’язку зі  зміною умов виробничої діяльності та реалізації Послуг,  що не залежать від господарської діяльності Перевізника, – зазначається у повідомленні.

Також перераховані аргументи для перегляду тарифу:

  • Введенні в Україні обмеження, в режимі  надзвичайної ситуації і відповідно карантину спричиненому COVID-19, які суттєво зменшили  пасажиропотік.
  • Підняття рівня мінімальної заробітної плати найманих працівників (та пов’язаного з цим  податкового навантаження), відносно 2018 року.
  • Зростання цін на електроенергію, мастильні матеріали, ремонт та технічне обслуговування, запасні частини.

У разі якщо не буде вирішено питання приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня у найкоротший час, інформуємо про можливу зупинку 50 відсотків автобусів що курсують містом, – попереджають перевізники.

Зазначимо, що своє попередження вони розміщують у міських пабліках. І тут виникає питання: чому не звертаються до міського голови з розрахунками і пропозиціями безпосередньо, а послуговуються Фейсбуком?

Нагадаємо, подібним чином перевізники діяли у березні, коли відмовлялися возити школярів за 2 гривні. Після їх оголошень у Фейсбуці про скасування пільг Олександр Саюк записав відео, у якому пообіцяв вирішити проблему, а саме: організувати школярам безкоштовний проїзд, компенсувавши перевізникам затрати на це із бюджету.

Також нагадаємо, що перевізники погрожували зупинити транспорт у квітні, коли були незадоволені перевірками виконання карантинних вимог поліцією.[:]

To Top