5 /5
Based on 5 ratings
100%
1324
1324

[:ru]В Никополе создали фильм “Чайковский в Украине”[:ua]У Нікополі створили фільм «Чайковський в Україні» [:]

[:ru]В Никополе создали фильм "Чайковский в Украине"[:ua]У Нікополі створили фільм «Чайковський в Україні» [:]

[:ru]В Никополе создали фильм, посвященный пребыванию композитора Петра Ильича Чайковского в Украине, сообщает Nikopolnews, ссылаясь на Никопольскую школу искусств.

Именно коллектив указанной школы и является автором данной ленты.

«Предлагаем к просмотру фильм “Чайковский в Украине”, созданный коллективом Никопольской городской школы искусств №1 к 180-летию со Дня рождения композитора», – говорится в сообщении на странице учреждения в Фейсбуке.

Здесь же обнародован и фильм.

Известно, что на протяжении 28 лет, до самой смерти, композитор по несколько месяцев жил в разных уголках Украины. Таких мест было более 15, но чаще всего он бывал в Каменке на Черкасщине. Здесь жила родная сестра композитора Александра и ее семья. Как “обетованного рая” ждал он лета, когда мог туда поехать. По воспоминаниям современников, обычно сдержанный Чайковский в обществе сельской молодежи менялся, становился веселым, даже пел и танцевал. Об Украине композитор писал:

“Никогда за границей, даже среди роскошной южной природы я не находил тех минут святого восторга от созерцания природы, которое выше даже от наслаждения искусства”.

В Украине Чайковский написал более 30 своих произведений, среди которых две симфонии (одну из них еще при его жизни назвали “Украинская”), оперы “Евгений Онегин”, “Черевички”, “Орлеанская дева”, “Мазепа”, балет “Лебединое озеро”. Здесь возникли его романсы на стихи Шевченко и знаменитый Первый фортепианный концерт, в одной из мелодий которого звучит напев лирников. А в финале Концерта звучит мелодия песни “Вийди, вийди, Іванку”.

В последний год своей жизни (1893) Чайковский с триумфом дирижировал со своими симфониями в Харькове и Одессе. Один из концертов Петр Ильич дал на поддержку Одесского симфонического оркестра. Брат композитора писал, что даже в Париже громкие торжества в честь Чайковского бледнели перед проявлением любви в Украине.

Посмотреть фильм никопольского производства можно по этой ССЫЛКЕ.

В статье использованы материалы “Радио Свобода

Кстати, недавно “NikopolNews” писал:

В Никополе прошел концерт под открытым небом – отчитывались пианисты школы искусств (фото)[:ua]У Нікополі створили фільм, присвячений перебуванню композитора Петра Ілліча Чайковського в Україні, повідомляє Nikopolnews, посилаючись на Нікопольську школу мистецтв.

Саме колектив вказаної школи і є автором даної стрічки.

«Пропонуємо до перегляду фільм “Чайковський в Україні”, створений колективом Нікопольської міської школи мистецтв №1 до 180-річчя з Дня народження композитора», – мовиться в повідомленні на сторінці закладу у Фейсбуці.

Тут же оприлюднено і фільм.

Відомо, що упродовж 28 років, до самої смерті композитор по кілька місяців жив у різних куточках української землі. Таких місць було понад 15, але найчастіше він бував у Кам’янці на Черкащині. Тут мешкала рідна сестра композитора Олександра та її родина. Як “обітованого раю” чекав він літа, коли міг туди поїхати. За спогадами сучасників, зазвичай стриманий Чайковський у товаристві сільської молоді змінювався, ставав веселим, навіть співав і танцював. Про Україну композитор писав:

“Ніколи за кордоном, навіть серед розкішної південної природи я не знаходив тих хвилин святого захоплення від споглядання природи, яке вище навіть від насолоди мистецтва”.

В Україні Чайковський написав понад 30 своїх творів, серед яких дві симфонії (одну з них ще за його життя назвали “Українська”), опери “Євгеній Онегін”, “Черевички”, “Орлеанська діва”, “Мазепа”, балет “Лебедине озеро”. Тут виникли його романси на вірші Шевченка і знаменитий Перший фортепіанний конецерт, в одній з мелодій якого звучить наспів лірників. А у фіналі Концерту звучить мелодія пісні “Види, вийди, Іванку”.

В останній рік свого життя (1893) Чайковський з тріумфом диригував своїми симфоніями в Харкові і Одесі. Один з концертів Петро Ілліч дав на підтримку Одеського симфонічного оркестру. Брат композитора писав, що навіть в Парижі гучні торжества на честь Чайковського блідли перед виявом любові в Україні.

Подивитися фільм нікопольського виробництва можна за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

В статті використано матеріали “Радіо Свобода

До речі, нещодавно “NikopolNews” писав:

У Нікополі пройшов концерт під відкритим небом – звітували піаністи школи мистецтв (фото)[:]

To Top