3436
3436

[:ru]В Покрове превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу[:ua]У Покрові перевищено епідеміологічний поріг по ГРВІ та грипу[:]

45 2

[:ru]В Покрове и еще на трех административных территориях Днепропетровской области превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает Nikopolnews, ссылаясь на Мост-Днепр.

В целом же эпидемический сезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области подходит к завершению. Об этом рассказала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ «Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Елена Кузьменко. По ее словам, в этот раз был особый сезон, который обусловлен отсутствием циркуляции на территории области вирусов гриппа (а по стране их количество были одиночные), что обусловлено пандемией COVID-19.

«За последнюю 18-ю неделю суммарно по поводу острых респираторных вирусных заболеваний (в том числе подозрений на COVID-19) за медицинской помощью в учреждения здравоохранения области обратилось более 11 тыс. человек (11 583). Четвертую неделю подряд наблюдается снижение количества заболевших. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 35%. Снижение происходит, как среди взрослого (-33%), так и детского (-36%) населения. Показатель заболеваемости по области ниже эпидемического порога на 39% (что соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса), но выше показателя прошлого года в 3,6 раза», – сообщила она.

Елена Кузьменко отметила, что эпидемические пороги заболеваемости превышены на 4 административных территориях области:

  • Покров и Юрьевский район (превышение составляет от 29% до 39%, что соответствует высокому уровню);
  • Павлоград, Терновка (превышение составляет до 25%, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса).

При этом она рассказала о заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

В общей структуре заболевших удельный вес детей до 17 лет составляет 29%. Зарегистрировано 3 411 случаев. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди детей 0-17 лет снизилась на 36%. Снижение произошло среди детей всех возрастных групп.

Динамика заболеваемости среди детей составляет:

  • до года снижение на 27%;
  • в возрасте 1-4 года снижение на 32%;
  • в возрасте 5-17 лет снижение на 38%

По словам Елены Кузьменко, по сравнению с предыдущей неделей общее количество госпитализированных снизилась на 11%, в т.ч. среди детей на 23%. Всего за отчетную неделю по области госпитализировано 691 человека (6% от заболевших), из них 119 детей (3,5% от заболевших детей). Летальных случаев из-за осложнений после гриппа не зарегистрировано.

«С начала эпидемического сезона против гриппа в области вакцинировано 8359 человек, в т.ч. из групп медицинского риска – 2067, из групп эпидемического риска – 3695 (из них работники медицинских учреждений – 3099, детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет – 561, беременных – 35), другие – 2602 человека», – говорит она.

[:ua]У Покрові і ще на трьох адміністративних територіях Дніпропетровської області перевищено епідеміологічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип, повідомляє Nikopolnews, посилаючись на Міст-Дніпро.

В цілому ж епідемічний сезон захворюваності на ГРВІ та грип в області підходить до завершення. Про це розповіла завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ «Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України» Олена Кузьменко. За її словами, в цей раз був особливий сезон, який зумовлений відсутністю циркуляції на території області вірусів грипу (а по країні їх кількість були поодинокі), що обумовлено пандемією COVID-19.

«За останній 18-й тиждень сумарно з приводу гострих респіраторних вірусних захворювань (у тому числі підозр на COVID-19) за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області звернулося понад 11 тис. осіб (11 583). Четвертий тиждень поспіль спостерігається зниження кількості захворілих. За останній тиждень захворюваність знизилася на 35%. Зниження відбувається, як серед дорослого (-33%), так і дитячого (-36%) населення. Показник захворюваності по області нижче епідемічного порогу на 39% (що відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу), але вище показника минулого року у 3,6 рази», – повідомила вона.

Олена Кузьменко відзначила, що епідемічні пороги захворюваності перевищено на 4 адміністративних територіях області:

  • Покров і Юр’ївський район (перевищення становить від 29% до 39%, що відповідає високому рівню);
  • Павлоград, Тернівка (перевищення становить до 25%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу).

При цьому вона розповіла про захворюваності на ГРВІ та грип серед дітей.

У загальній структурі захворілих питома вага дітей до 17 років становить 29%. Зареєстровано 3 411 випадків. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність серед дітей 0-17 років знизилася на 36%. Зниження відбулося серед дітей усіх вікових груп.

Динаміка захворюваності серед дітей становить:

  • до року зниження на 27%;
  • у віці 1-4 роки зниження на 32%;
  • у віці 5-17 років зниження на 38%

За словами Олени Кузьменко, порівняно з попереднім тижнем загальна кількість госпіталізованих знизилася на 11%, у т. ч. серед дітей на 23%. Всього за звітний тиждень в області госпіталізовано 691 людини (6% від захворілих), з них 119 дітей (3,5% від захворівших дітей). Летальних випадків та ускладнень після грипу не зареєстровано.

«З початку епідемічного сезону проти грипу в області вакциновано 8359 осіб, у т. ч. з груп медичного ризику – 2067, з груп епідемічного ризику – 3695 (з них працівники медичних установ – 3099, дітей у віці від 6 місяців до 5 років – 561, вагітних – 35), інші – 2602 людини», – говорить вона.

[:]

To Top