3724
3724

[:ru]ВИДЕО: В Покрове нашествие лягушек[:ua]ВІДЕО: У Покрові нашестя жаб[:]

f7c6b266b48b52b888acd15686984fae XL

[:ru]В Покрове запечатлели необычную картину – по дороге прыжками перемещаются десятки, если не сотни маленьких лягушек, сообщает Nikopolnews, ссылаясь на Днепр вечерний и местный паблик Орджосити, где опубликовано соответствующее видео.

В комментариях люди пишут, что впервые видят такую массовую миграцию лягушек и что подобное наблюдается также на Руднике в Покрове.

Знакомые с Рудника рассказывали, что после дождя сколько кузнечиков, никогда так много не видели, присмотрелись, а это жабки, – написала Юлия Ковальская.

«Жабокалипсис», «Это к чему? К повышению тарифов?», – шутят некоторые пользователи.

А другие серьезно задаются вопросом о причинах такого массового нашествия жаб:

Где же аисты? Где змеи и ужи? В природе нарушилось равновесие? – пишут они.

Ситуацию прокомментировал «Днепру вечернему» ведущий научный сотрудник НИИ биологии ДНУ, кандидат биологических наук Виктор Гассо.

– Понятно, что это массовый выход из водоёма после метаморфоза, когда головастики превратились во взрослых. Это происходит каждый год. Возможно, в нынешнем году из-за обилия дождей в окрестностях города образовался новый водоем, где и размножились амфибии. Оттого горожане и наблюдали такую картину. Вид, конечно, по видео определить невозможно, но по косвенным признакам и месту съёмки – скорее всего зелёная жаба. Но это только предположение.
Их, как раз, в наших условиях степной зоны больше всего гибнет на дорогах. А так, хорошо выживают в населенных пунктах, даже в больших городах. Я находил в Днепре, в 100 метрах от проспекта Яворницкого, – отметил зоолог.

Кстати, недавно “NikopolNews” писал:

Над Покровом пронісся смерч (фото)

У Марганці зняли на відео удар блискавки в безпосередній близькості (ВІДЕО)[:ua]У Покрові зафіксували незвичайну картину – по дорозі стрибками переміщуються десятки, якщо не сотні, маленьких жаб, повідомляє Nikopolnews, посилаючись на Дніпро вечірній і місцевий паблік Орджосити, де опубліковано відповідне відео.

В коментарях люди пишуть, що вперше бачать таку масову міграцію жаб і що подібне спостерігається також на Руднику в Покрові.

Знайомі з Рудника розповідали, що після дощу скільки коників, ніколи так багато не бачили, придивилися, а це жабки, – написала Юлія Ковальська.

«Жабокалипсис», «Це до чого? До підвищення тарифів?», – жартують деякі користувачі.

А інші серйозно задаються питанням про причини такого масового нашестя жаб:

Де ж лелеки? Де змії і вужі? У природі порушилася рівновага? – пишуть вони.

Ситуацію прокоментував «Дніпру вечірньому» провідний науковий співробітник НДІ біології ДНУ, кандидат біологічних наук Віктор Гассо.

– Зрозуміло, що це масовий вихід з водойми після метаморфоза, коли пуголовки перетворилися на дорослих. Це відбувається кожен рік. Можливо, в нинішньому році через велику кількість дощів в околицях міста утворилася нова водойма, де і розмножилися амфібії. Тому городяни і спостерігали таку картину. Вид, звичайно, по відео визначити неможливо, але за непрямими ознаками і місцем зйомки – швидше за все це зелена жаба. Але це тільки припущення.
Їх, як раз, в наших умовах степової зони найбільше гине на дорогах. А так, добре виживають в населених пунктах, навіть у великих містах. Я знаходив у Дніпрі, в 100 метрах від проспекту Яворницького, – зауважив зоолог.

До речі, нещодавно “NikopolNews” писав:

Над Покровом пронісся смерч (фото)

У Марганці зняли на відео удар блискавки в безпосередній близькості (ВІДЕО)

[:]

To Top