1911
1911

[:ru]НЗФ выводит в простой почти половину печей[:ua]НЗФ виводить в простій майже половину печей[:]

metallurg 640x360 1

[:ru]Никопольский ферросплавный завод выводит в простой почти половину печей. Предприятие переходит на 4-дневную неделю из-за отсутствия спроса на продукцию и высоких цен на электроэнергию, сообщает Nikopolnews, ссылаясь на gmk.center.

Никопольский завод ферросплавов принял решение существенно снизить в октябре объемы производства и вывести из работы 5 из 13 печных агрегатов.

Об этом заявил на селекторном совещании генеральный директор завода Владимир Куцин, сообщает корпоративное издание предприятия «Электрометаллург».

Производственный план на октябрь практически в два раза меньше сентябрьского плана (60 616 т против 35 650 т). Это связано с сокращением объемов реализации продукции и заполненностью складов.

«Еще один фактор – это цена на электроэнергию. Она на 65% выше, чем была в сентябре. То есть мы в октябре за произведенные 35 тыс. т ферросплавов заплатим за электроэнергию столько же, сколько за 60 тыс. т в сентябре. А выживать надо и выживать будем», – резюмировал директор.

Изменение производственных планов приведет к простою персонала: без работы будет около 9% работников (около 500 человек из 5700), а трудящиеся по дневному графику перейдут на четырехдневную рабочую неделю.

Вместе с этим, на Никопольском заводе ферросплавов не намерены отменять запланированное с 1 сентября повышение заработных плат.

Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим в Украине производителем силико- и ферромарганца. Предприятие производит ферросплавы из импортного и украинского сырья

В 2020 году завод сократил производство продукции на 29,1% по сравнению с 2019 годом – до 513,3 тыс. т. Выпуск силикомарганца за год сократился на 28,8%, а ферромарганца – на 31,5%. По итогам 2020 года завод получил 456,2 млн грн чистой прибыли по сравнению с 584,4 млн грн чистого убытка годом ранее.

Кстати, недавно “NikopolNews” писал:

Інтерпайп підвищить зарплату співробітникам: кого торкнеться

Тариф на електроенергію з 1 жовтня у Нікополі і регіоні: YASNO роз’яснює

Судове рішення на користь НЗФ створить в Україні небезпечний прецедент – адвокат

 [:ua]Нікопольський феросплавний завод виводить з роботи майже половину печей. Підприємство переходить на 4-денний тиждень через відсутність попиту на продукцію і високі ціни на електроенергію, повідомляє Nikopolnews, посилаючись на gmk.center.

Нікопольський завод феросплавів прийняв рішення істотно знизити у жовтні обсяги виробництва і вивести з роботи 5 з 13 пічних агрегатів.

Про це заявив на селекторній нараді генеральний директор заводу Володимир Куцин, повідомляє корпоративне видання підприємства «Електрометалург».

Виробничий план на жовтень практично в два рази менший вересневого плану (60 616 т проти 35 650 т). Це пов’язано зі скороченням обсягів реалізації продукції і заповненістю складів.

«Ще один фактор – це ціна на електроенергію. Вона на 65% вища, ніж була у вересні. Тобто ми в жовтні за вироблені 35 тис. т феросплавів заплатимо за электроненергію стільки ж, скільки за 60 тис. т у вересні. А виживати треба і виживати будемо», – резюмував директор.

Зміна виробничих планів призведе до простою персоналу: без роботи буде близько 9% працівників (близько 500 осіб з 5700), а трудящі з денним графіком перейдуть на чотириденний робочий тиждень.

Разом з цим, на Нікопольському заводі феросплавів не скасовувують заплановане з 1 вересня підвищення заробітних плат.

Нікопольський завод феросплавів є найбільшим в Україні виробником силіко – і феромарганцю. Підприємство виробляє феросплави з імпортної та української сировини

У 2020 році завод скоротив виробництво продукції на 29,1% в порівнянні з 2019 роком – до 513,3 тис. т. Випуск силікомарганцю за рік скоротився на 28,8%, а феромарганцю – на 31,5%. За підсумками 2020 року завод отримав 456,2 млн грн чистого прибутку порівняно з 584,4 млн грн чистого збитку роком раніше.

До речі, нещодавно “NikopolNews” писав:

Інтерпайп підвищить зарплату співробітникам: кого торкнеться

Тариф на електроенергію з 1 жовтня в Нікополі і регіоні: YASNO роз’яснює

Судове рішення на користь НЗФ створить в Україні небезпечний прецедент – адвокат

 [:]

To Top